ராணுவக் கண்காட்சி

சுய லாபத்திற்காக  நதிநீர் உரிமையை தொலைத்தவர்கள் ஊளையிடுகிறார்கள்
சுய லாபத்திற்காக நதிநீர் உரிமையை தொலைத்தவர்கள் ஊளையிடுகிறார்கள்
இதுவரை இந்தியாவில் 10 முறை ராணுவக் கண்காட்சி நடைபெற்றுள்ளது, சென்ற முறை பாஜக ஆளும் கோவாவில் நடைபெற்றது. காங்கிரஸ், திமுக ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தபோது கூட இப்படிப்பட்ட தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் கண்காட்சியை நடத்தியது ......[Read More…]