ராணுவதளவாட கண்காட்சி

ராணுவ கண்காட்சியில் சிலிர்க்க வைத்த சாகசம்
ராணுவ கண்காட்சியில் சிலிர்க்க வைத்த சாகசம்
சென்னையை அடுத்த திருவிடந்தையில் ராணுவதளவாட கண்காட்சி நிறைவு விழாவில் விமானப்படை சாகச நிகழ்ச்சிகளை 3 லட்சம்பேர் பார்த்து ரசித்தனர். சென்னையை அடுத்த திருவிடந்தையில் இந்தியபாதுகாப்பு துறையின் 10-வது ‘டெபெக்ஸ்போ- 2018’ என்ற ராணுவதளவாட கண்காட்சி கடந்த ......[Read More…]