ராணுவ ஹெலிகாப்டர்

பாதுகாப்பு விஷயத்தில் சமரசம் என்பதே கூடாது
பாதுகாப்பு விஷயத்தில் சமரசம் என்பதே கூடாது
5.8 டன் எடையுள்ள இலகு ரக ராணுவ ஹெலி காப்டர்களை , இந்துஸ்தான் ஏரோ நாடிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இதற்கான ஒப்புதலை, பாதுகாப்புகொள்முதல் கவுன்சில் அளித்துள்ள நிலையில், பெங்களுருவில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தியை நேற்று, ......[Read More…]