ராதா மோகன்சிங்

தென்னை பொருள்கள் ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடம்வகிக்கும்
தென்னை பொருள்கள் ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடம்வகிக்கும்
நல்லவிலை கிடைப்பதால் இனிவரும் ஆண்டுகளில் தென்னை பொருள்கள் ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடம்வகிக்கும் என மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் ராதா மோகன்சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். உலக தேங்காய் தினத்தை முன்னிட்டு ஒடிசா மாநிலம் புவனேசுவரத்தில் வெள்ளிக் கிழமை ......[Read More…]