ராமர்

ராம ராஜ்ஜியம், சிறப்பான அரசாட்சிக்கு அடையாளம்
ராம ராஜ்ஜியம், சிறப்பான அரசாட்சிக்கு அடையாளம்
''இந்தியாவின் வலிமை, வளம், சகோதரத்துவம் மற்றும் யாரையும் தவிர்க் காமல், அனைவருக்கும் நீதி வழங்கும் மகோன்னத அடையாளசின்னமாக, ராமர் கோவில் விளங்கும்,' ராமர் கோவில் அடிக்கல் நாட்டுவிழா, இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, உணர்வு பூர்வமான ......[Read More…]

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு
அரசியலில் இருந்து ஓய்வு
மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ்சிங் நேற்று செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது கூறியதாவது: என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில், ராமர்கோயில் கட்டுவது மற்றும் மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்துவது ஆகியவை 2 முக்கியமான இலக்குகள். என்னுடைய இலக்குகளில் ஒன்றான ராமர் கோயில் கட்டுவது இறுதி ......[Read More…]