ராம்சரித் மனாஸ்

ராம்சரித் மனாஸ் டிஜிட்டல் பதிப்பை  பிரதமர் வெளியிடுகிறார்
ராம்சரித் மனாஸ் டிஜிட்டல் பதிப்பை பிரதமர் வெளியிடுகிறார்
பகவான் ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணரின் பெருமையை சொல்லும் இந்தி இலக்கியத்தின் மகத்தான படைப்பு 'ராம்சரித் மனாஸ்'. 16-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கோஸ்வாமி துளசி தாசர் என்வரால் இயற்றப்பட்ட இந்த காவியத்தின் கவிதைவரிகள், தொழில்முறை ......[Read More…]