ராம ராவ்

ஜன நாயக படுகொலை வரலாறு தெரியாதவர்கள்
ஜன நாயக படுகொலை வரலாறு தெரியாதவர்கள்
ஆந்திராவுல ராமராவ் முதல் அமைச்சர் அசுர பலத்துடன் ஆண்டார்....இந்திராகாந்திக்கும் அவருக்கும் ஆகாது அவரை ஒண்ணூம் பண்ண முடியவில்லை..பாஸ்கர ராவ்ன்னு ஒருத்தரை பிடிச்சு அவரை கட்சியை விட்ட் வெளீய வர வெச்சு அவரும் எனக்கு எகபட்ட ......[Read More…]