ரிக் வேதம்

உலகிலேயே மிகத்தொன்மையான மதம் இந்துமதம்
உலகிலேயே மிகத்தொன்மையான மதம் இந்துமதம்
உலகிலேயே மிகத்தொன்மையான மதம் இந்துமதம்.இந்தியாவின் ரிக்வேதம் தான் மனித இனத்தின் மிகப் பழமையான இலக்கியம் என்று அகில உலக நிறுவனமான யுனெஸ்கோ தானும் ஒத்துக் கொண்டு உலகமெங்கும் பிரகடனப்படுத்தியும் இருக்கிறது. ...[Read More…]

வேதம் சரித்திரப் புத்தகம் அல்ல
வேதம் சரித்திரப் புத்தகம் அல்ல
வேதத்தை தமிழில் "எழுதாக் கிளவி" என்று அழைப்பார்கள் . அதாவது வேதத்தை எழுதி வைத்துப்படிக்க மாட்டார்கள். வேதத்தை பாராயணம் செய்வார்கள். சொல்லும்விதம், தொனி, உச்சரிப்பு உள்ளிட்டவற்றுக்கு கவனம் செலுத்துவார்கள். அப்படி உச்ச்சரிக்க படும் ......[Read More…]

பாகம் 6 ; பிளந்து விட்டார்கள் பாரதத்தை, ஆனால், பிள‌க்க முடியுமா நம் தர்மத்தை ?
பாகம் 6 ; பிளந்து விட்டார்கள் பாரதத்தை, ஆனால், பிள‌க்க முடியுமா நம் தர்மத்தை ?
ஹிந்துக்களின் புனித நதியான கங்கை, ரிக் வேதத்தில் ஒரே ஒரு முறைதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஆனால் சரஸ்வதி நதியோ குறைந்தது 60 முறை சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்நியர்கள் இந்த நதியின் குறிப்பை ஏதோ கற்பனை என்று ......[Read More…]

ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ?
ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ?
உங்கள் ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ? யார் உங்களின் உண்மை கடவுள் ? சிவனா, விஷ்னுவா, முருகனா, விநாயகனா ? காளியா ? இத்தனை கடவுள்களை வைத்துக் கொண்டு எந்த இறைவனைதான் ......[Read More…]