ரியல் எஸ்டேட் மசோதா

ரியல் எஸ்டேட் மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது
ரியல் எஸ்டேட் மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது
சுமார் இரண்டரை ஆண்டு தாமதத்துக்குப் பிறகு ரியல் எஸ்டேட் மசோதா மாநிலங்களவையில் நேற்று நிறைவேற்றப் பட்டது. கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது 2013 ஆகஸ்ட்டில் ரியல்எஸ்டேட் மசோதா மாநிலங்க ளவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நாடாளுமன்ற நிலைக் ......[Read More…]