ருகையா பேகம

பிரதமரை கேவலமாக பேசிய நபர்..! பளார் என்று அறைந்த இஸ்லாமியப் பெண்
பிரதமரை கேவலமாக பேசிய நபர்..! பளார் என்று அறைந்த இஸ்லாமியப் பெண்
உண்மையாக இருக்கும் என்று நம்பி .....பிரதமரை கேவலமாக பேசிய நபர்..! பளார் என்று அறைந்த இஸ்லாமியப் பெண்..! பரப்பரப்பு…! தேசம் இன்று ஒரு பெரும் சத்திய சோதனையில் சிக்கியுள்ளது. பிரதமர் கருப்பு பணத்திற்கு எதிரான ஒரு ......[Read More…]