ருத்ராட்சம்

பதினோரு முக ருத்ராட்சம்
பதினோரு முக ருத்ராட்சம்
பதினோரு முக ருத்ராட்சம் ஆஞ்சநேயரின் அருள் பெற்றது.ஏகாதச ருத்திரர்களின் அருள் நிறைந்தது. இந்த மணியை  அணிவதாலோ, பூஜிப்பதாலோ சிறந்த பேச்சாற்றல் ,வியாபார திறமை ,தன்னம்பிக்கை, உடல் வலிமை ,ஆற்றலைப் பெறலாம் .மீண்டும் இவ்வுலகில் பிறப்பு ......[Read More…]

February,28,13,