ரூபாய் நோட்டு

ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்கவே நோட்டுகளைத் திரும்பப் பெற்றோம்
ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்கவே நோட்டுகளைத் திரும்பப் பெற்றோம்
ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்கவே, 1000, 500 ரூபாய் நோட்டுகளைத் திரும்பப்பெற முடிவெடுக்கப்பட்டது என, பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். மத்திய அரசின் நட வடிக்கையை திரைப்பட துறையினர் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்றிருப்பதை பிரதமர் மோடி ......[Read More…]