ரூபே கார்டு

அமெரிக்க காரனை அலறவிடும் ரூபே கார்டு
அமெரிக்க காரனை அலறவிடும் ரூபே கார்டு
RUPAY Card பற்றி சமீபத்தில் அமெரிக்க நிறுவனங்களான Master Card மற்றும் VISA நிறுவனங்கள் புலம்பி இருக்கானுங்க இல்லையா... என்ன தான் பிரச்சனை அவர்களுக்கு?! இந்திய CARD MARKET பரிவர்த்தனையின் அளவு இன்று சுமார் 9-10 ......[Read More…]

November,10,18,