ரூப பவானி தேவி

காஷ்மீர்  ரூப பவானி  தேவி
காஷ்மீர் ரூப பவானி தேவி
காஷ்மீரத்தில் சரிகா பர்வத் என்ற மலைப் பகுதியில் உள்ளது சரிகா தேவி ஆலயம். புராணக் கதையின்படி அந்த இடத்தில் பல அசுரர்கள் தொல்லை தந்து வந்தபோது சரிகா தேவி ஒரு பறவை உருவில் வந்து ......[Read More…]