ரூ 10

எம்.பி நிதியிலிருந்து மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு வருடத்துக்கு ரூ.10 லட்சம்-வரை செலவிட அனுமதி
எம்.பி நிதியிலிருந்து மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு வருடத்துக்கு ரூ.10 லட்சம்-வரை செலவிட அனுமதி
எம்.பி.க்கள் தங்களது நிதியிலிருந்து மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு வருடத்துக்கு ரூ.10 லட்சம்-வரை செலவிட அனுமதிப்பது என்று மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. அடுத்த மாதம் 1ம் தேதி முதல் அமலுக்குவருகிறது.மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு மூன்றுசக்கர சைக்கிள்கள் வாங்குவதற்கு மட்டும் வருடத்துக்கு ரூ.10 ......[Read More…]