ரெங்கராஜன் குமாரமங்கலம்

ரெங்கராஜன் குமாரமங்கலம் காலத்தால் மறையாதவர்
ரெங்கராஜன் குமாரமங்கலம் காலத்தால் மறையாதவர்
தமிழக பாஜகவின் தலைமை அலுவலகமாக உள்ள கமலாலயம் 1998கடைசியில் பிரபலதிரைப்பட தயாரிப்பாளர் முக்தா சீனிவாசனிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது. Preview தியேட்டராக இருந்த இடத்தை வாங்கி சிலபல மாறுதல்களுடன் நம் கட்சி தலைமை அலுவகமாக மாற்றப்பட்டது. ......[Read More…]