ரேணுகா சௌத்திரி

கோபம்கொள்ள  வேண்டியது ரேணுகா சௌத்திரி அல்ல, சூப்பனகையே!!.
கோபம்கொள்ள வேண்டியது ரேணுகா சௌத்திரி அல்ல, சூப்பனகையே!!.
நான்கு பேர் கேட்க சிரிப்பது பெண்களுக்கு அழகல்ல!, இதற்காக பெண்களின் உரிமை பறிக்கப்படுவதாக எண்ணி பெண்ணியம் பேசுகிறார்கள். நமது கலாச்சாரத்தில் ஆண்களை விட பெண்கள் வணக்கத்திற்கு உரியவர்கள், இதற்காக எந்த பெண்ணியவாதியும் பெருமை கொள்வது ......[Read More…]