ரேப்

சூரியநல்லி “ரேப் கேசும்” .காங்கிரசின்.”மைனர்” பி.ஜெ.குரியனும்..
சூரியநல்லி “ரேப் கேசும்” .காங்கிரசின்.”மைனர்” பி.ஜெ.குரியனும்..
"பள்ளத் ஜோசப் குரியன்"..என்கிற பி.ஜே.குரியன்..பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை.கொண்டவர். 1980 ஆம் ஆண்டுமுதல் கேரளாவிலிருந்து தொடர்ந்து ஆறுமுறை கங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்ந் தெடுக்கப்பட்டவர். ...[Read More…]