ரேஷன் கார்டு

ஆதார் இணைப்பால் 2.75 கோடி போலி ரேஷன் கார்டுகள் கண்டுபிடிப்பு
ஆதார் இணைப்பால் 2.75 கோடி போலி ரேஷன் கார்டுகள் கண்டுபிடிப்பு
நாடுமுழுவதும் ரேஷன் கார்டுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கும்படி மத்திய அரசு அறிவுறுத்திஇருந்தது. அதன்படி ரேஷன் கார்டுகள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப் பட்டதால் 2.75 கோடிக்கும் அதிகமான போலிரேஷன் கார்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போலிரேஷன் ......[Read More…]