ரொக்கம்

மாணவர்களிடம் எந்த விதமான கட்டணங்களையும் ரொக்கமாக வசூலிக்க கூடாது
மாணவர்களிடம் எந்த விதமான கட்டணங்களையும் ரொக்கமாக வசூலிக்க கூடாது
மாணவர்களிடம் எந்த விதமான கட்டணங்களையும் ரொக்கமாக வசூலிக்க கூடாது என்று அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும், பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலை கழங்களில் மாணவர்கள் செலுத்தவேண்டிய தேர்வு கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துவிதமான ......[Read More…]