ரோ-ரோ

முதல் உலகத்தரம் வாய்ந்த ரோ-ரோ படகு சேவையை தொடங்கி வைத்தார் மோடி
முதல் உலகத்தரம் வாய்ந்த ரோ-ரோ படகு சேவையை தொடங்கி வைத்தார் மோடி
தெற்காசியாவிலேயே முதல் உலகத்தரம் வாய்ந்த ரோ-ரோ படகுசேவையை குஜராத்தில் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி_ஜி இதன் மூலம் 350 கிலோ மீட்டர் பயணித்த மக்கள் இனி வெறும் 30 கி.மீட்டரில் சூரத்தை அடையலாம். குஜராத்தின் கோகா மற்றும் ......[Read More…]