லக்ஷ்மிக்கும்

திருகல்யாணம் திருமணப்பாடல்
திருகல்யாணம் திருமணப்பாடல்
ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் நடைபெறும் திருமணத்தை பற்றிய பாடல் {qtube vid:= } திருகல்யாணம் .. ஸ்ரீ ஹரிக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் இன்று திருகல்யாணம் திருகல்யாணம் .. ஸ்ரீனிவாசன் ......[Read More…]