லல்லு கட்சி

யோகி பேர சொன்னாலே அதிருதல்ல
யோகி பேர சொன்னாலே அதிருதல்ல
ஊழல்வழக்கில் சிறைக்கு சென்ற லல்லு கட்சியை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்சிக்கு அனுப்பும்பொழுது வராத கேள்வி. ...அதே லல்லுவின் மனைவியை முதலமைச்சராக உட்காரவைத்து ரிமோட் அரசு நடத்தியபொழுது வராத கேள்வி.. ...ராணுவம், போலிஸ் இல்லையெனில் அத்தனை இந்துத்துவாக்களையும் இல்லாமல் செய்வோம் ......[Read More…]