லஷ்கர்இ-தொய்பா

டெல்லியில் 4 இடங்களை குண்டுவைத்து தகர்க்க  லஷ்கர்இ-தொய்பா  திட்டம
டெல்லியில் 4 இடங்களை குண்டுவைத்து தகர்க்க லஷ்கர்இ-தொய்பா திட்டம
குடியரசு தினத்தின் பொது டெல்லியில் 4 இடங்களை குண்டுவைத்து தகர்க்க பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த லஷ்கர்இ-தொய்பா அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது. ...[Read More…]