லஷ்மண் ஜூலாவில்

பிரும்மா ,  விஷ்ணு  பூஜித்த  திருநீலகண்ட மஹாதேவ் ஆலயம்
பிரும்மா , விஷ்ணு பூஜித்த திருநீலகண்ட மஹாதேவ் ஆலயம்
வடநாட்டில் ரிஷிகேசத்தின் அருகில் உள்ள புராணப் பெருமை வாய்ந்தது திருநீலகண்ட மஹாதேவ் ஆலயம் . மலைக்கு மேல் சுமார் 1 600 மீடர் உயரத்தில் உள்ள இந்த ஆலயத்திற்கு ஸ்வர்காஷ்டிரத்தில் இருந்து லஷ்மண் ஜூலாவிற்குச் ......[Read More…]