லாலா லஜபதிராய்

பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதிராய்
பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதிராய்
லாலா லஜபதிராய் பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள லூதியானா மாவட்டத்தில், ஜக்ரவுன் எனும் ஊரில் அகர்வால் என்ற வணிகக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவர் தந்தையார் லாலா இராதாகிருஷ்ணன் அரசினர் பள்ளியில் உருது ஆசிரியராகப் பணியாற்றினா. தந்தையார் வறுமை ......[Read More…]

சிங்கக்குட்டிகள் போல இளைஞர்களையும் , மாணவர்களையும் துள்ளிக்க செய்த திலகர்
சிங்கக்குட்டிகள் போல இளைஞர்களையும் , மாணவர்களையும் துள்ளிக்க செய்த திலகர்
அந்நிய ஆங்கில அரசுக்கு இந்தியர்கள் மனு மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆங்கிலேயரான ஏ.ஓ.ஹ்யூம் என்பவரால் 1885இல் துவக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் இயக்கத்தைச் சுதந்திரப் போராட்ட இயக்கமாக மாற்றிய பெருமை திலகரையே சாரும். ......[Read More…]