லாலு பிர

நிதீஷ்குமாரும், லாலு பிரசாதும் என்ன செய்தனர்
நிதீஷ்குமாரும், லாலு பிரசாதும் என்ன செய்தனர்
பிகாரில் நிதீஷ்குமாரும், லாலு பிரசாதும் 25 ஆண்டுகள் ஆட்சிசெய்தனர். இதுவரை பெண்களுக்காக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் . சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களின் நலனை கருத்தில்கொண்டு, சட்டமேதை அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த இட ஒதுக்கீட்டு ......[Read More…]