லிபியா எங்கும்

லிபியாவிலிருக்கும் இந்திய தூதரகம் மூடப்பட்டது
லிபியாவிலிருக்கும் இந்திய தூதரகம் மூடப்பட்டது
லிபிய ராணுவத்தின் தாக்குதல், கிளர்ச்சியாளர்களின் போராட்டம், அமெரிக்க கூட்டுபடைகளின் வான்வழி தாக்குதல் என்று லிபியா எங்கும் போர்க்களமாக காட்சி தருகிறது . இந்த நிலையில் லிபியாவிலிருக்கும் இந்திய தூதரகம் மூடப்பட்டு உள்ளது. லிபியாவில் ......[Read More…]