லீயோ ஷாவ்போ

லீயோ ஷாவ்போவை விடுதலை செய்ய வேண்டும்
லீயோ ஷாவ்போவை விடுதலை செய்ய வேண்டும்
அமைதிக்காக நோபல்பரிசு பெற்ற லீயோ ஷாவ்போவை விடுதலை செய்ய ஐ.நா. நெருக்கடிதர வேண்டும் என்று ஷிரின் எபாடி கூறியுள்ளார். கருத்தரங்கு ஒன்றில் கலந்துகொண்ட மற்றொரு நோபல்பரிசு வெற்றியாளர ஷிரின் எபாடி கூறியதாவது: லீயோ ......[Read More…]