லீலா சாம்சன்

ஊழலை வேரறுக்கும் பாஜக ஆட்சியில் “லீலா சாம்சனுக்கு” வேலை இல்லை
ஊழலை வேரறுக்கும் பாஜக ஆட்சியில் “லீலா சாம்சனுக்கு” வேலை இல்லை
பூனாவை சேர்ந்த பென்ஜமின் ஆபிரஹாம் சாம்சன் என்றும் பொனி இஸ்ரேல் இனத்தவருக்கும், ஆக மதாபாத்தை சேர்ந்த லைலா சாம்சன் என்றும் ரோமன் கத்தோலிக்கருக்கும் 1951-ஆம் ஆண்டு மே 6-ந் தேதி நீலகிரி மாவட்டம் ......[Read More…]

January,24,15,