லே லடாக்

நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது
நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது
மறைந்த காவலர்களை நினைவு கூரும் வகையிலும், அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் இன்று நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்  படுகிறது. லடாக் பகுதியில் 1959-ம் ஆண்டு சீன படையினரால் கொல்லப்பட்ட காவலர்களுக்கு ......[Read More…]

பகை வரும்முன் முடிக்க காத்திருக்கும் இந்திய ராணுவம்!
பகை வரும்முன் முடிக்க காத்திருக்கும் இந்திய ராணுவம்!
இந்திய சீனா எல்லையான லே-லடாக்கில் நம்முடைய ராணுவம் 100 T-72 டாங்கிகளை கொண்டு போய் சீனாவை நோக்கி வைத்துள்ளது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் சண்டை நடந்து 54 வருடங்கள் முடிய உள்ள ......[Read More…]