லோகாயுக்தா

குஜராத் லோகாயுக்தா நியமனம் மோடிக்கு பின்னடைவா?
குஜராத் லோகாயுக்தா நியமனம் மோடிக்கு பின்னடைவா?
குஜராத் மாநிலத்தில் லோகாயுக்தா நீதிபதியை நியமிப்பது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கும் தீர்ப்பு இரண்டு பிரச்னைகளை நம்முன் வைத்துள்ளது. குஜராத் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி, லோகாயுக்தா நீதிபதியை நியமிக்கும் விவகாரத்தில் அனைத்து பிற ......[Read More…]