லோக்பாலை

வலிமையான லோக்பாலை கொண்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் மத்திய அரசிடம் இல்லை
வலிமையான லோக்பாலை கொண்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் மத்திய அரசிடம் இல்லை
ஊழலுக்கு எதிராக வலிமையான லோக்பாலை கொண்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் மத்திய_அரசிடம் இல்லை. எனவேதான் இந்த மசோதா மீதான விவகாரம்குறித்து நேற்று ராஜ்ய_சபாவில் மத்திய அரசு கபடநாடகம் நடத்தி உள்ளது ......[Read More…]

December,31,11,