லோக வாழ்க்கை

நமது சாஸ்திரங்களில் இல்லாத அறிவியல் எதுவுமே இல்லை
நமது சாஸ்திரங்களில் இல்லாத அறிவியல் எதுவுமே இல்லை
வேதாந்தம் உலகமேமாயை என்கிறது. அதனால் உலகவாழ்க்கைக்கு உதவுகிற விஷயங்களில் இந்தியர்களுக்கு அக்கறையேகிடையாது. சயன்ஸ், டெக்னாலஜி, மருத்துவம் , என்ஜினியரிங் எல்லாம் மேல் நாட்டிலிருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறது என்று சில வெள்ளைக்காரர்கள் மருத்துவம் ......[Read More…]