வகாபி

இந்திய முஸ்லிம்கள்  வகாபி பிரிவை நிராகரிக்க வேண்டும்
இந்திய முஸ்லிம்கள் வகாபி பிரிவை நிராகரிக்க வேண்டும்
இந்தியமுஸ்லிம்கள் அனைவரும், சவுதியினர் நடை முறையான வகாபி பிரிவை நிராகரிக்கவேண்டும். மதரசாக்களுக்கு சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வரும் நிதியுதவிகளை கண்காணிக்கவும், தணிக்கைசெய்யவும் மத்திய அரசு, ஒருவாரியத்தை அமைக்கவேண்டும்' என்று அகில இந்திய உலாமா ......[Read More…]

August,15,13,