வகிக்கிறது

உலக ஆயுத  இறக்குமதியில் இந்தியா முதலிடம்
உலக ஆயுத இறக்குமதியில் இந்தியா முதலிடம்
உலகிலேயே ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்வதில் இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது. இந்தியாவை தொடர்ந்து சீனா மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகள் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளன.உலகளவில் ஆயுத கொள்முதல் குறித்து ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச ......[Read More…]