வங்கித் துறை

வங்கித்துறையில் மாற்றம் விரும்பும் மோடி-
வங்கித்துறையில் மாற்றம் விரும்பும் மோடி-
இந்தியாவில் வங்கித்துறையின் செயல்பாடுகளை சீர மைக்க மத்திய அரசு நினைத்து வரும் நிலையில் உலக வங்கி துறையில் டாப்-10 இடத்துக்குள் இருக்கும் இங்கி லா ந்தை சேர்ந்த பர்க்லேஸ் வங்கியின் சிஇஓ ஜெஸ் ஸ்டே லி ......[Read More…]