வசிஷ்டா

ஹிந்து  திருமணத்தில் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்ப்பது ஏன்?
ஹிந்து திருமணத்தில் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்ப்பது ஏன்?
இந்திய தேசத்திருமணங்களில், அம்மி மிதித்து அருந்ததிகாட்டும் வழக்கம் உண்டு. வசிஷ்டா என்ற பெயருக்கு உயிர்மூச்சுடன் உறுதியான மனம்கொண்டவன் என்ற பொருளும், அருந்ததி என்ற பெயருக்கு கணவனின் எண்ணம் அறிந்து கற்புநெறியுடன் வாழ்பவள் என்ற ......[Read More…]

சத்ரிய பலம் பெயரளவிற்கே பலம்
சத்ரிய பலம் பெயரளவிற்கே பலம்
மன்னன் கௌசிகன் ஒரு நாள் காட்டிற்கு வேட்டையாட சென்றபோது களைப்பால் வசிஷ்ட முனிவரின் ஆசிரம் அடைந்தார். அங்கு இருந்த "நந்தினி" பசு மீது ஆசைப்பட்டு... பத்து கோடி பசுக்கள் தருகிறேன் எனக்கு இந்த ......[Read More…]