வட கிழக்குப் பருவமழை

மழைவெள்ள சேதங்களை ஆய்வு செய்ய மத்தியக் குழு நாளை தமிழகம் வருகை:
மழைவெள்ள சேதங்களை ஆய்வு செய்ய மத்தியக் குழு நாளை தமிழகம் வருகை:
தமிழக மழைவெள்ள சேதங்களை மதிப்பிடுவதற்காக, மத்திய உள்துறை இணைச்செயலர் டி.வி.எஸ்.என். பிரசாத் தலைமையில் 9 அதிகாரிகள் கொண்டகுழு வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 26) தமிழகம் வருகிறது.  தமிழகத்தில் வட கிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியது முதல், மழை-வெள்ள ......[Read More…]