வணிகம்

வணிகமும் முதலீடும் மோடியின் ராஜதந்திரத்தின் முக்கிய  இலக்காகும்
வணிகமும் முதலீடும் மோடியின் ராஜதந்திரத்தின் முக்கிய இலக்காகும்
வங்கதேசத்துடன் இந்தியா சமீபத்தில் செய்துகொண்டுள்ள உடன்படிக்கை வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்தது. காஷ்மீர் பிரச்சினைக்கு இணையான நில எல்லைப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வுகாண முடிந்ததுடன், இந்தியத் துணைக் கண்டம் முழுவதையும் ஒரே வர்த்தக மண்டலமாக்கும் நோக்கம் ......[Read More…]