வணிகவளாகம்

இந்தூர்  வணிகவளாகம் முறைகேடு  திக்விஜய்சிங் மீது சி.பி.ஐ வழக்கு பதிவு
இந்தூர் வணிகவளாகம் முறைகேடு திக்விஜய்சிங் மீது சி.பி.ஐ வழக்கு பதிவு
ம.பி. மாநிலத்தில் திக்விஜய் சிங் முதல்வராக இருந்த போது அவர் இந்தூரில் குடியிருப்பு பகுதியில் விதிகளை மீறி பெரிய வணிக வளாகம்கட்ட அனுமதி தந்தார். விதிகளை மீறி, அந்த வணிக வளாகத்திற்கு ......[Read More…]