வதேரா

வதேராவின் நிலபேர ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருந்த அதிகாரி தற்காலிக பணிநீக்கம்
வதேராவின் நிலபேர ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருந்த அதிகாரி தற்காலிக பணிநீக்கம்
ஹரியானா மாநிலத்தில் சோனியா காந்தியின் மருமகன் வதேராவின் நிலபேர ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருந்த அதிகாரி தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். ...[Read More…]

November,19,14,
மரியாதை கெட்ட மாப்பிள்ளைகள்
மரியாதை கெட்ட மாப்பிள்ளைகள்
மாப்பிள்ளை மரியாதை என்றால் எல்லோருக்கும் புரியும். எந்தக் குடும்பமாய் இருந்தாலும் சரி, மாப்பிள்ளை என்றால் ஒசத்திதான். ஆனால் பணக்கார குடும்பத்தின் பெண் எடுத்த மாப்பிள்ளைகளின் பெயர்கள் பத்திரிக்கைகளில் அடிபடும்போது அங்கே மரியாதை காணாமல் ......[Read More…]