வந்தே பாரத்

ராகுலின் விமர்சனம்  தமிழக  பொறியாளர்களை அவமதிக்கும் செயல்
ராகுலின் விமர்சனம் தமிழக பொறியாளர்களை அவமதிக்கும் செயல்
இந்தியாவிலே தயாரிப்போம் ( Make in India) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டு ரயில்வே தொழிற்சாலை தமிழக பொறியாளர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் இன்ஜின் இல்லாத ரயில் என்ற பெயர் பெற்ற வந்தே பாரத் ......[Read More…]