வனச்சட்டம்

வனங்களில் வசித்து வருபவர்களின் நலன்களைக்காக்க புதிய வனச்சட்டம்
வனங்களில் வசித்து வருபவர்களின் நலன்களைக்காக்க புதிய வனச்சட்டம்
வனங்களில் வசித்து வருபவர்களின் நலன்களைக்காக்க புதிய வனச்சட்டம் தேவை என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே வலியுறுத்தியுள்ளார். தில்லியில் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு (சிஐஐ) சார்பில் புதன் கிழமை நடைபெற்ற ......[Read More…]

September,15,16,