வரகு

நாடுமுழுவதும் சிறுதானியங்கள் சாகுபடி மற்றும் பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க, மத்திய அரசு முடிவு
நாடுமுழுவதும் சிறுதானியங்கள் சாகுபடி மற்றும் பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க, மத்திய அரசு முடிவு
நாடுமுழுவதும் சிறுதானியங்கள் சாகுபடி மற்றும் பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க, மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. கேழ்வரகு, சாமை, தினை, வரகு, மக்காச் சோளம், கம்பு, குதிரைவாலி உள்ளிட்ட சிறுதானியங்களில், பல்வேறு சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. சிறுதானியங்கள் குறித்த ......[Read More…]