வரி வருவாய்

வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கை 1.40 லட்சமாக உயர்வு
வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கை 1.40 லட்சமாக உயர்வு
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.1 கோடிக்குமேல் ஆண்டு வருமானம் கொண்ட வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கை 1.40 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. இது 60 சதவிகிதம் அதிகவளர்ச்சியாகும். 2014-15 வரி செலுத்தும் ஆண்டில் மொத்தம் 88,649 பேர் ரூ.1 ......[Read More…]