வரி விதிப்பு சீர்திருத்தம்

வரிவிதிப்பு சீர்திருத்தங்கள்  கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்கும்
வரிவிதிப்பு சீர்திருத்தங்கள் கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்கும்
வருமான வரி விதிப்பதை ரத்து செய்து விட்டு வேறுவழிகளில் அரசு வருவாய் ஈட்டுவது சாத்தியமானது தான் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ...[Read More…]