வருங்கால

ராகுலின் தேர்தல்தந்திம் மக்களிடம் எடுபடவில்லையே!
ராகுலின் தேர்தல்தந்திம் மக்களிடம் எடுபடவில்லையே!
வருங்கால பிரதமர்' வருங்கால பிரதமர் என்று , காங்கிரஸ் கட்சியினரால் மட்டும் புகழப்படும் ராகுலின் தேர்தல்தந்திரங்கள், உ.பி.யில் எடுபடவில்லையே . கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக உ.பி.யை குறிவைத்து மேற்கொண்ட நாடகமெல்லாம் மக்களிடம் எடுபடவில்லையே. "காங்கிரஸ் கட்சியின் நம்பிக்கை ......[Read More…]