வருமானத்தை

நிதிப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வருமானத்தை அதிகரிபபதா குடும்பச் சொத்துகளை விற்ப்பதா
நிதிப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வருமானத்தை அதிகரிபபதா குடும்பச் சொத்துகளை விற்ப்பதா
நம்ம வீட்ல நிர்வாகம் சரியா பண்ணாம ஏற்படும் நிதிப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வருமானத்தை அதிகரிச்சுச் சமாளிக்கிறது திறமையா இல்லை, ஏற்கனவே இருந்த குடும்பச் சொத்துகளை விற்று விற்று அதை மேம்போக்காக சமாளிக்கிறது பெருமையா? ...[Read More…]