வருமான வரித்துறை

இன்னும் எத்தனை நாட்கள் சோதனை
இன்னும் எத்தனை நாட்கள் சோதனை
இரவு 2 மணிக்கு அழைத்தாலும், சொல்கின்ற இடத்துக்கு வர வேண்டும்' என்றுதான் வருமான வரித்துறையின் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் எத்தனை நாட்கள் சோதனை என்ற தகவல் யாருக்கும் சொல்லப்படவில்லை. 'புகாரியா குழுமம், ஈ.டி.ஏ குழுமம் ......[Read More…]